Peru’nun güneyinde bulunan 500 m2’lik Nazca Çölünün üzerinden uçakla geçildiğinde, yaklaşık 300 m2’lik bir kısmında tuhaf işaretler ve figürler bulunduğu görülür. Devasa boyutlardaki insan figürleri, çiçekler, maymun, kuş, kertenele, örümcek gibi hayvan figürleri ile üçgen, spiral, dikdörtgen gibi çeşitli geometrik şekiller, çölü kaplayan demir oksit kaplı, koyu renkli çakıl taşlarının kaldırılarak altındaki sarı kumların ortaya çıkarılmasıyla oluşan renk kontrasıyla meydana getirilmiştir.

İlk olarak, 1920’li yıllarda çölün üzerinde uçakların uçmaya başladığı zamanlarda farkedilen bu şekillerin, MÖ.200 ile MS.700 yılları arasında yapıldıkları tahmin edilmektedir. Çölün kuru ve rüzgarsız iklimi sayesinde yüzyıllardır bozulmadan günümüze kadar kalmışlardır. Bu şekillerin ne olduğunun sadece havadan bakıldığında anlaşıldığı göz önünde tutulursa, insanın aklına bunları yapanların ne tür yeteneklere sahip oldukları ve ne amaçladıkları soruları geliyor. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar olsa da şimdiye kadar hiçbir kanıt bulunmamakta ve Nazca Çölü hala sırrını korumaktadır.