Elektronik posta adresiniz, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, hiçbir gerekçe ile başka kurumlara veya organizasyonlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Tahsilli.com’ a verdiğiniz iletişim bilgileri veya kişisel bilgiler, onayınız dışında, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Tahsilli.com sitesinin kendi bünyesinde, istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Sisteme girdiğiniz tüm yorumlara, Tahsilli.com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili yorumları değiştirmesi mümkün değildir.

Yorum yazıp siteye bırakmanız esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Tahsilli.com’ a bildirebilirsiniz.

Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.