Erk hayvanınız geri aldıktan ve onunla aşina olduktan sonra çıkı­labilecek en iyi yolculuk Yaşamı Sorgulama Yolculuğu ve yaşamınıza dair temel bir soru sorma yolculuğudur. Her yolculuk için bir soru ancak soruyu çok net bir biçimde ifade etmek gerekir. Kendi deneyimime göre, erk hayvanları karmaşık soruları cevaplamakla pek uğraşmıyorlar ve eğer kişi kendine düşen görevi yapmadan onlara gidiyorsa, erk hayvanları tiksinme belirtileri gösterebiliyorlar.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 1A

Sessiz bir şekilde oturun ve şu anda yaşamınızdaki en önemli şeyin ne olduğunu düşünün. Yaşamınızın hangi alanında daha net olmak sizin için faydalı olacaktır? Şu anda hangi konuda en çok yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? Çok pratik bir soru olabilir.

Örnek olarak, size bir Howard Charing hikayesi anlatayım. (Howard, çalışma merkezimizde verilen Modern Şamanizm dersindeki partnerim). Howard, MGB marka klasik sayılabilecek arabasını satmak istiyordu ve dolayısıyla, arabasının reklamını ve bu durumda yapılması gereken diğer bütün rutin işlemleri yaptı. Ancak buna rağmen araba bir türlü satılamadı ve kimse arabayla ilgilenmiyordu. En sonunda, kendi sorunu için kendi ilacını kullanmaya karar verip ruhlara sormak üzere bir yolculuğa çıktı. Aldığı cevap, arabayı her şeyi çalışır vaziyette birinci sınıf bir araba durumuna getirmekti; ancak bu şekilde alıcılar gelebilecekti. .Moward arabasını tamirciye götürdü ve tamir ettirdi; böylece her tarafı çalışır güzel bir araba ortaya çıktı. Dönüşte arabasını park ederken, daha önceden arabayla ilgilenen ancak almayı kabul etmeyen bir komşu ona yaklaşarak arabanın hala satılık olup olmadığını sordu. Araba anında satıldı.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 1B

Alt Dünyanın ruhları, bize Yaşamı Sorgulama Yolculuğu için her türlü pratik, ince detaylı konuları hakkında rehberlik ederlet.. Her şeyin gerçekçi olduğu kadar ruhsal da olduğunu her zaman hatırlamak gerekir. Ruh her yerde ve her şeyin içindedir, o zaman fark nedir? Dolayısıyla, ruha sormak için çok sıradan gibi gözüken pratik bir sorunuz varsa bu düşüncenizin, o soruyu sormanızı engellemesine izin vermeyin. Yaşamın büyük kısmı sıradan gibi gözüken ancak hepsi bir araya geldiğinde dünya yüzünde büyülü bir varoluşa dönüşen olaylardan ibarettir. Bütünü oluşturan, bütün o küçük detayların bir araya gelerek birleşmesidir.

Sorunuzu yazın ve size doğru gelene kadar soruyu düzeltmeye devam edin. En iyisi, “evet/hayır” sorusu olmasından ziyade “ne” ya da “nasıl” ile başlayan bir soru olmasıdır. Daha önceden de yaptığınız gibi kendinizi hazırlayın ve yolculuğa çıkın. Evvelden de yaptığınız gibi tünelden aşağı doğru gidin ama bu kez etraftaki değişiklikleri Fark ederek devam edin. Erk hayvanınız sizinle tünelde ya da girişle buluşabilir, bu yüzden size ima etmesi halinde onu takip etmeye hazır olun. Aksi halde mağaradan içeri girin ve güç yerinize gidip hayvanınızı size gelmesi için çağı­ rıp sorunuzu sorun ve olanları seyredin. Unutmayın; hayvanınız arkasını dönerse, büyük ihtimalle “beni takip el” diyordur.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu ve Dört Yöne Yolculuk

Yaşamınıza yansımalarını görebilmek için yapılabilecek en güzel yolculuk, dört yöne yapılacak olan yolculuktur. Niyetinizi şu şekilde belirtebilirsiniz: “Rehberlik ve yardım almak, yaşamım hakkında bilgi almak için şu anda dört yöne yolculuk yapıyorum.”

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 2A

 • Daha önceden yaptığınız gibi kendinizi ve alanınızı hazırlayın ve erk hayvanınızla buluşmak üzere yolculuğa çıkın. Erk hayvanınızdan size güneyden başlayarak dört yön için rehberlik yapmasını isteyin.
 • Kendinizi bütünüyle ifade etmenin ve bu şekilde var etmenin korkusu ile evrenin onurlandırılan kısmının bir parçası olduğunuzu bilmenin güveni ve masumiyetiyle cebelleştiğiniz yere; yani güneye; suyun, duyguların, geçmişin, içinizdeki çocuğun, kişisel tarihinizin ve “yakın” olmanın yerine yolculuk edin.
 • Daha sonra batıya geçin. Batı, toprağın ve minerallerin, maddenin ve bedenin yeridir, “hayal”in yani yaşamımızın ve neşeyle dolu dolu yaşama cesaretinin bulunduğu “içe bakma”nın yeridir. Aynı zamanda da atalete karşı mücadelenin ve ölülüğün gerçekleştiği yerdir. Bekleyin ve size gösterilenin ne olduğuna bakın: Hangi mesaj, hangi işaret ve rehberlik size sunuldu?
 • Batıyı tamamladığınızı hissettiğinizde kuzeye dönün ve bu yönde ilerleyin. Kuzey, dört rüzgarın yeridir; havanın, zihnin, düşüncenin ve yaşama deneyimlerimizi oluşturma yerimiz; planlarımız ve gelecek için beslediğimiz ümitlerin yeridir. Kuzey “bilme”nin yeridir, bilgi ve palavra arasında mücadele ettiğimiz yerdir. Toplumun inançlarına ve doğru bildiklerine karşın kendi bilgimizin bizi yönlendirmesi doğrultusunda yaşamaya cesaret etme yeridir. Kuzeyde size gösterilenleri dinleyin ve görün.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 2B

 • En son olarak doğuya doğru gidin. Doğu, ateşin yeridir. İçimizdeki büyülü çocuğun ve işleri oluruna bırakıp bizi sınırlayan “Ben” kavramının olmadığı ve bütünüyle yaşama dahil olduğumuz yerdir. Doğu aynı zamanda seçimin yeridir ve biz izin verdiğimiz takdirde aydınlanma ve gücü deneyimlediğimiz yerdir. Doğu, yükselerek uzakları yani re’smin bütününü geniş açıyla görebildiğimiz yerdir. Doğuda ihtiyacınız olduğu kadar zaman geçirin ve imgelerin size gelmesini bekleyin.
 • Şimdi erk hayvanınıza ve varsa, size rehberlik eden diğer ruhlara teşekkür etme zamanı. Size vermek isteyebilecekleri son mesajlar için hazır olun ve alacağınızı aldıktan sonra önce mağaraya ve ardından da tünelden geçerek günlük yaşamınıza geri dönün.
 • Yolculuğunuzun notlarını alın. İki hafta gibi bir zaman sonra yazdıklarınızı tekrar okuyarak daha önceden Fark etmediğiniz fakat şimdi dikkatinizi çeken bir şeyler olup olmadığını gözden geçirin.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – Atasal yeteneklerimizi ve yüklerimizi netleştirme yolculuğu

Kırmızı Yoldaki yolculuklarımızda kişisel tarihimize zaten bakmıştık ancak bu yolculukta Mavi Yolun nimetlerinden de faydalanmak gerekir. Ruhların bize ne öğretmek istediğini öğrenmek ve bize atalarımızdan kalanları göstermeleri için yolculuğa çıkabiliriz. Kişisel tarihimiz nesiller boyu geriye gider. Soyumuzdaki gözle görülür değişim ise ancak birisi çıkıp kararlı bir şekilde kişisel gelişim ve kendine hakim olma yolunda ilerlemeye karar verdiğinde gerçekleşir. Aksi takdirde, aynı konular bir nesilden diğerine aktarılır. Unutmamalıyız ki atalarımızdan bize sadece yükler ve sorunlar kalmaz; ayrıca yetenekler, marifetler ve beceriler de bize aktarılır. Bunlar önemli oldukları kadar mirasımızın en güzel yanlarıdır da.

Yine de önce atalarımızdan bize kalan yüklerin neler olduğunu öğrenmek üzere bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk, bize iyileştirelim diye verilmiş olan alışkanlıklarımızın, yatkınlıklarımı­ zın, kör noktalarımızın, bağımlılıklarımızın ve kendimizi sabote ettiğimiz konuların kökenini net bir şekilde açığa çıkarabilir. Yaşamımızdaki bu alanları iyileştirdikçe aynı zamanda kendi soyumuzu da iyileştiriyoruz.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 3

 • Daha önceki yolculuklarda yapmış olduğunuz şekilde kendinizi bu yolculuğa hazırlayın ve niyetinizi net bir şekilde ifade edin: “Erk hayvanımla buluşmak ve atalarımdan bana kalan yükleri, sorunları anlamak için Alt Dünyaya yolculuğa çıkıyorum.”
 • Yolculuğunuza başlayın. Tünelden aşağıya doğru gidin ve erk hayvanınızla buluşun. Niyetinizi tekrar belirtin ve neler olduğunu gözlemleyin.
 • Dönüşünüzde, deneyimlerinizi günlüğünüze yazın.

Şimdi aynı yolculuğa, madalyonun öbür yüzünü görmek için çıkın.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 4

 • “Erk hayvanımla buluşmak ve bana atalarımdan kalan yetenekleri, marifet ve becerileri anlamak için Alt Dünyaya yolculuğa çıkıyorum.”
 • Yine deneyimlerinizi günlüğünüze yazın.

Her iki yolculuğa da bakın. Biri diğeri hakkında ne söylüyor?

Bir arkadaşınızla birlikte Yaşamı Sorgulama Yolculuğu

İnsanın kendi dünyalarına doğru yolculuğa çıkması başlı başı­na bir olaydır ancak başka birisinin dünyalarına yolculuk ederken kişiyi’ daha büyük açılımlar bekler. Hatta bir başka kişinin dünyasını deneyimlemek çoğu zaman, hayallere kapılmadığınız ve- şartlan,pıalarınızın daha az olması sebebiyle, kendi dünyanı­zı deneyimlemekten daha kolaydır. Bu sayede, birbirimizle ne kadar bağlantılı olduğumuz ve esasında aramızda düşündüğü­ müzden daha az ayrım olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Şimdi gelecek olan alıştırmalar için, sizinle beraber bu çalış­ maya istekle ve heyecanla katılacak bir kişiye daha ihtiyacınız var. Bu alıştırmaya başlamanın en iyi yolu, her birinizin bir diğerinin Alt Dünyasına doğru bir keşif yolculuğuna çıkmasıdır. Biriniz dinlenirken, diğeriniz yolculuğa çıkmalıdır. Yolculuk esnasında deneyimlerinizi sözlü olarak anlatıp anlatmamak size kalmıştır; ancak ben, odaklanmamama yardım ettiği ve yolculuğu daha gerçekçi kıldığı için anlatarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Alternatif olarak sessiz bir şekilde yolculuğu tamamlamayı ve bitiminde tecrübelerinizi paylaşmayı da tercih edebilirsiniz.

Birbirinize değecek şekilde yan yana yere yatın. Bu tarife göre en güzel pozisyonlar; ayak uçlarının birbirine değmesi, kalça kal­çaya ya da omuz omuza uzanmaktır. Bu temas gerekli olmasa da size kendiniz için değil de arkadaşınız için bu yolculuğa çıktığı­ nızı hatırlamak açısından iyi bir yöntemdir.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 5

 • Niyetinizi net bir şekilde belirtin: “Erk hayvanımla buluşarak (arkada­şınızın adını belirtin) .. .’nın Alt Dünyasını ziyaret etmek ve keşfetmek için yolculuğa çıkıyorum.”
 • Her zamanki gibi tünelden aşağıya doğru gidin ve erk hayvanınızla buluşun. Daha önce orada olmayan bir açıklık bile görebilirsiniz. Bu açıklık, büyük ihtimalle arkadaşınızın Alt Dünyasına direk geçiş yapabilmenizi sağlayacaktır, bu sebeple açıklıktan içeriye girin ve sizi nereye götürdüğüne bakın. Erk hayvanınızı da yanınıza çağırın ve her şeyin bir anlamı olduğunu hatırlayarak etrafı dolaşın. Şaşırırsanız endişelenmeyin ve size gösterilen şeyleri oldukları gibi kabul edin. Eğer erk hayvanınız yolunu değiştirirse, büyük ihtimalle size bir şey göstermeye çalışıyordur, onun için hayvanınızı takip edin. Eğer anlatarak yolculuk ediyorsanız, gördüklerinizi ve hissettiklerinizi anlatın. Hayal dünyasında olduğunuz için şekiller, seziler ve duyguların hepsi -yani bütün iletişim- enerji formunda gerçekleşir; dolayısıyla, bir anlam ifade edebilmesi için yorumlanması gerekir.

Başka birisi için Yaşamı Sorgulama Yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Çok zayıfbir ihtimal olsa da bazen zor bir durumla karşılaşabilirsiniz. Olası bir ölüm, çocuk tacizi, bir kaza uyarısı ya da bu türden bir durumda bire bir iletişim travmatik sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda yolculuk esnasında konuşmayın ve paylaşı­ mınızı sonraya saklayın. Her zaman duyarlı olun.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu ve Saklambaç

Bu, bir arkadaşınızla beraber yapmanız gereken, çok eğlenceli ve aynı zamanda da eğitici bir yolculuktur.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 6

Buradaki ana fikir, birinizin tünelden geçerek diğerinin Alt Dünyasına yolculuk etmesi ve orada saklanmasıdır. Yaklaşık 30-40 saniye sonra diğer kişi de ilk gideni takip ederek onu bulmaya çalışır. Saklandığınızda, önemli olan nereye saklandığınızın çok net olarak farkında olmanız ve orada kalmanızdır. Örneğin,  aşağı gittiğinizde bir ucunda ağaçlar olan bir göl bulduğunuzu düşünelim, eğer ağaçların içine saklanırsanız nerede olduğunuz gayet açıktır. Olduğunuz yeri net olarak ifade etmemek ya da bulunması zor bir yer seçmek iyi bir fikir değildir; ne kadar net olursanız o kddar iyidir. Arkadaşınız da aynı şekilde sizi aşağı doğru takip ederken nerede olduğunuzu bilmese de niyetini açıkça ifade etmelidir. Örneğin: “Alt Dünyaya Mary’i bulmak için yolculuk ediyorum.” Buradaki amaç, nerede ve nasıl bir yerde olduğunuzu hissedebilmektir. Daha sonra notlarınızı karşılaştırıp nasıl sonuçlar elde ettiğinizi inceleyebilirsiniz. Ardından, bunu başka bir arkadaşınızla yapın. Bu, yeteneklerinizi geliştirmek için çok iyi bir alıştırmadır. Unutmayın ki, burada önemli olan detaylardan ziyade ne hissettiğinizdir.

Arkadaşınız için bir sembol almak üzere Yaşamı Sorgulama Yolculuğu yapmak

Alt Dünyaya yapacağınız bu yolculukta, arkadaşınıza sunmak üzere bir sembol talep edin. Unutmayın ki paralel evrenin dili sembol dilidir yani gece rüyalarının dilidir. Bu durumda siz de, yolculuk ettiğiniz yerin dilinde rehberlik istemelisiniz.

Yaşamı Sorgulama Yolculuğu – ALIŞTIRMA 7

 • Tekrar kendinizi hazırlayın ve daha önce yaptığınız gibi yan yana yere uzanın. Niyetinizi net bir şekilde ifade edin: “Arkadaşım Mary için bir sembol bulmak ve almak için Alt Dünyaya yolculuk ediyorum.”
 • Yerinize geçin ve daha önceleri yaptığınız gibi tünelden aşağı doğru yolculuğunuza başlayın. Önceden olduğu gibi kenarda açılan bir geçitle arkadaşınızın Alt Dünyasına davet edilebilirsiniz. Eğer bu geçit arkadaşınızın Alt Dünyasına açılmıyorsa, kendi Alt Dünyanıza gidin ve gitmek istediğiniz yeri net bir şekilde ifade ederek erk hayvanınızdan yardım isteyin. Arkadaşınızın Alt Dünyasına vardığınızda, size arkadaşınızın şu anki durumuyla alakalı bir sembol gösterilmesini isteyin. Sembolü gördükten sonra geri dönün ve gördüğünüz sembolü çizerek arkadaşınıza gösterin.
 • Sembolün ne anlama geldiğini tartışın.