Güneş oksijen olmadan nasıl yanar? Güneşin ömrü ne kadardır? Güneşın sıcaklığı kaç derecedir? Güneşle ilgili bilinmeyen gerçekler…

Dünya üzerinde hiçbir şey oksijen olmadan yanamaz. Yanma, oksijen ile karbon atomlarının birleşimiyle meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. Ateş için oksijene gerek var fakat uzayda oksijen yok. O halde güneş nasıl sürekli cayır cayır yanmakta? Güneş dünyadaki yangınlar gibi yanmıyor elbet.  Güneşin parlayan görüntüsünü, dev bir gaz topu olmasına borçluyuz. Güneş, çekirdeğindeki aşırı yükseklikteki sıcaklık ve basınç ile oluşan nükleer füzyon denilen bir işlemle, enerjisini bir hidrojen bombası gibi üretir. Bu işlem sırasında hidrojen atomları biraraya gelerek helyuma dönüşür. Bu nükleer reaksiyon sayesinde ısı ortaya çıkar. Böylelikle güneş, oksijensiz sürekli yanarak ısı ve ışık üretir. Güneşin görünebilen dış tabakası 6,000°C’dir.

Yaklaşık 4.5 milyar yaşında olduğu söylenen güneşin aynı ısı derecesinde sabit kalıp nükleer yakıtını sabit bir hızla yaktığı ve bu hız göz önüne alındığında yakıtının bitmesi için önünde 4 -5 milyar yıllık ömrünün kaldığı tahmin edilmektedir.