Nikah yüzüğü takma geleneği dünyanın pek çok yerinde sürmektedir. Ancak bu gelenek o kadar uzun zamandır var ki nerede ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmiyor. Hiyerogliflerden, Eski Mısır’da nikah yüzüğü takıldığı bilinmektedir. Mısırlılar, çemberin sonsuzluğu simgelediğine inanarak evliliğin sonsuza kadar sürmesi için yüzük takarlardı. Bazı ilkel kabilelerde kadının kendisine ait olduğunu göstermek için erkek evlenirken kadına bilezik veya halhal takmaktadır. Hatta bazı kültürlerde alyans ayak parmağına takılır.

Nikah yüzüğünün sol elin yüzük parmağına takılması, bu parmaktan direk kalbe kadar giden, ‘aşk damarı’ denilen bir damar olduğu inancına dayanır. Alyansın sağ ele takıldığı kültürlerde ise bu gelenek sol tarafın uğursuzluk, kötülükle bağdaştırıldığı negatif bir anlam taşımasından kaynaklanmaktadır.

Genellikle düz altın alyanslar yaygındır. Ancak bazı ülkelerde içiçe geçmiş üç halka tercih edilmektedir. Bu halkaların herbiri inanç, umut, sevgi gibi değerleri simgeler.